Kui me sõidame autoga, kütame ahju, hoiame töös tehaseid, paiskub õhku saasteosakesi, nagu tolmu ja tahma. Need osakesed kahjustavad meie tervist, seega tervislikuma elukeskkonna nimel tuleks nende kogust vähendada. Õhusaaste pole aga sama, mis kasvuhoonegaasid, näiteks süsihappegaas ja metaan, mida jõuab inimtegevuse tõttu samuti üha rohkem keskkonda. Kui kasvuhoonegaasid soojendavad kliimat, siis õhusaasteosakesed hoopis jahutavad. See tähendab, et paradoksaalsel kombel soodustaks õhusaaste vähendamine kliima soojenemist. Tartu ülikooli füüsikainstituudi atmosfäärifüüsika vanemteaduri Velle Tolli juhitud uuring leidis nüüd, et kui õhusaaste vähendamisest tingitud kliimasoojenemine pole nii tugev, kui seni arvatud.