Eesti Energia AS ja Viru Keemia Grupp AS on võtnud suuna põlevkivi rafineerimistehase ehitamisele juba lähitulevikus. Rajatav tehas peab olema võimeline ümber töötlema kogu Eestis toodetava põlevkiviõli arvestades sektori ettevõtete pikaajalisi prognoose. Nõudlus vedelkütuste järele kasvab maailmas vähemalt aastani 2040 ja hind püsib konkurentsivõimelisena. Ettevalmistamisel on ka uue Enefit282 õlitehase investeerimisotsus.

Vähendab pingeid