Pealegi 4. artikliga võtnud Eesti, Soome, Rootsi ning peaaegu kõik ülejäänud lepinguga hiljem ühinenud Läänemere rannikuriigid ja Ühendkuningriik endale kohustuse kehtestada oma riigisisesed seadused, millega tunnistatakse kuriteoks viimase puhkepaiga rahu häiriv mis tahes tegevus, eelkõige sukeldumine või muu vrakist või merepõhjast laevahuku­ohvrite või vara ülestoomine. Ometi on meedias kajastatud juhtumeid, mil mannermaalt on leitud hobisukeldumisega Estonia vrakist õigusvastaselt kaasa võetud vara. 1995. a lepingu pooled on kohustatud nägema ette võimaluse kohaldada sellise kuriteo toimepanemise eest vabadusekaotust.

Territoriaalmeres sõitvate laevade suhtes saab rannikuriik teostada oma kriminaaljurisdiktsiooni. Estonia vrakk asub aga Soome majandusvööndis, kus kohalduvad avamerevabadused: meresõidu- ja ülelennuvabadus, samuti merealuste kaablite ja torujuhtmete paigaldamise vabadus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid