Mees pidi maksma riigi tuludesse 500 eurot.


Oportuniteet tähendab, et prokuratuuri arvates pole süü suur, puudub avalik menetlushuvi ja vägivallatsejat on võimalik mõjutada muude vahenditega, näiteks sotsiaalprogrammi või üldkasuliku tööga. Kuna süüdimõistvat kohtuotsust pole, siis pole ka kuritegu, kurjategijat ega kuriteo ohvrit. Politsei menetlusinfosüsteemi jääb küll nimeline märge, kuid avalikkusele ligipääsetavuse ja tulevaste karistuste määramise seisukohast olulisse karistusregistrisse mitte.