Sarnaselt tuhandete teiste kaitseliitlastega harjutan ka mina igal aastal  koostööd meie NATO liitlastega.  Kõik meie plaanid arvestavad NATO-ga ja seni pole meist keegi märganud, et koostöö prantslaste, inglaste või ameeriklastega oleks kuidagiviisi kriisis. Kaitseliidu tegevus põhineb usul, et NATO tuleb vajadusel appi, kuid meie kohus on algul ise võimalikult hästi vastu pidada ja vaenlast tõrjuda.

Analoog abieluga