Michal meenutab muigega, kuidas erakonda võeti vahel tööle noori nõunikke, kellel olid ilmselgelt tänapäevased teadmised veebist ja sotsiaalmeediast, kuid kellele Ants pidas ikka vajalikuks nõu anda. Üht nõunikku ootas moraaliloeng seetõttu, et esimest päeva tööle tulles märkas too kolleegi laual ilusat läikivat lauatelefoni ja otsustas selle oma töölauale teisaldada. „Inimesel ilmselgelt polnud vajalikke sotsiaalseid oskusi, Ants siis õpetas neid talle,” mäletab Michal, kelle sõnul Leemetsal oli teinekord komme talitada korraldustele risti vastupidi. „Teda ärritas, kui keegi talle valmis lahendusi pakkus.”