Rääkimine rahvusvahelisest õigusest jätab mulje, nagu oleks olemas õiguse valdkond, mis reguleerib rahvusvahelist suhtlust. See nimetus on eksitav. Rahvusvahelist õigust pole olemas, vähemalt mitte sellisel kujul, mis mulje jätab termin „rahvusvaheline õigus“.

Riigid ei lähtu rahvusvahelistes suhetes mitte rahvusvahelisest õigusest ega riikidevahelistest lepingutest, vaid oma huvidest. Kõik riigid, ka kõige nõrgemad, eiravad nahaalselt nii rahvusvahelisi kui riikidevahelisi lepinguid, kui selleks huvi on.

Näiteks on Tartu rahulepingus kirjas artikkel V.