Venemaa praegust olukorda iseloomustades tõstis Veller esile järgmist: „Inimesed on siin alati olnud õigusteta. Paremaid rõhuti, aga teistelt nõuti, et nad oleksid kuulekad orjad, vaikiksid ja teeksid, mida nõutakse. [- - -] Elatustase langeb, inimesed on õigusteta, sisuliselt hääleõigusest ilma jäetud, valimistulemusi võltsitakse, aga ülemisse „eliiti” kuuluvad kümme tuhat lähevad järjest rikkamaks. Kõige vähem vajab autoritaarne valitsus sõna- ja mõttevabadust. [- - -] Aga vale ja matslikkus levivad Vene meedias pärast 2014. aastat täiskiirusel. Televisiooni talk-show’des käimine on muutunud ebameeldivaks, aga seal tõe rääkimine võimatuks.”

Tuleb krahh.