Saatuslik valik

Mind tabas tuuma-lugude lugemisel pettumus. Peale pressiteadete rõõmsa ümberjutustamise seal midagi polnud. On fakt, et tuumajaama ehitamine tähendab saatuslikku valikut ning et selle otsuse majanduslikud, insenertehnilised, regulatiivsed, poliitilised ja ökoloogilised komponendid on väga keerulised. Ma ei näe keeruliste küsimuste küsimist, millele oleks vaja saada ammendav vastus. Aktivistidel jääbki üle võtta relvastusse avalikud allikad ning asuda suurt teemat osadeks jaotama. Proovime seda koos teha.