Keeruliste kliima-moeterminite aluseks on algkoolipingist tuntud loodusteaduslik kontseptsioon. Olemuselt järgib kliimaneutraalsuse saavutamine lihtsat matemaatilist valemit, mis peab vastama eeldusele: inimtekkelised kasvuhoonegaasid – seotud süsihappegaas = 0. Kasvuhoonegaaside heidet tekitavad praktiliselt kõik tööstuslikud, energeetilised või põllumajandustegevused: soojuselektrijaamades põlevkivist, maagaasist või turbast elektri ja soojuse tootmine, automootoris bensiini-diislikütuse põletamine ning loomapidamine ja põlluharimine.

Kõiki tekkinud kasvuhoonegaase mõõdetakse süsihappegaasi (CO2) ühiku järgi ning see molekul on olenemata tekkekohast või -allikast täpselt sama destruktiivne.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid