Aga lõpuks on see tilk sopast, millega Eesti päeva-päeva järel üle kallatakse. Baltimaade vastu peetavas teabesõjas pole sel tähtust.

Veider mure

Sellest vaatenurgast on „mure", et Sputniku ümber toimuv annab võimaluse lisakäraks, vähemalt veider. Seda just kontekstis, kus Andrei Šumakovi kesksed mõttekäigus seavad Venemaa jõuametid ja Eesti ning meediakanalid sisuliselt ühele pulgale. Just kõrvutavaid-samastavaid mõttekäike pean ma kirjatöö põhisõnumiks ja võtmeks. Rajanevad need aga räigelt eksitavaile paralleelidele.