Esmaspäev tõi mõneti ootamatu teate. Loomingu Raamatukogu alustas aastakäiku seni ilmumata Jaan Krossi teose, täpsemalt Siberis kirjutatud romaani „Tiit Pagu” avaldamisega. (Praegu antakse välja ka nn kuldsarja ehk läbi aegade parimaid LR-is avaldatud teoseid – K. H). 137-leheküljelisest värssromaanist olid kuulnud vaid väga vähesed, et mitte öelda peaaegu mitte keegi. Üks valgustatu oli Krossi väimees, kirjandusteadlane Jaan Undusk. Ta leidis Krossi kaustavirnadest ligi 3700 värsireast koosneva värvika sissevaate 1930. aastate lõpu Tartu üliõpilasellu ning Tallinna kodanlas- ja töölismiljöösse.


Jaan Undusk, kelle saatesõna avab Krossi siiani varju jäänud kirjanduslikku tegevust Siberis, valgustab ka Eesti Päevalehele „Tiit Pagu” sünnilooga seostuvaid seiku.