Selleks, et dokumenti eesti.ee kaudu teisele eraisikule allkirjastamiseks esitada, peab praegu teadma tema isikukoodi. Hea, kui seda varasemast tead.