Selgub ka, et päev enne linnavalitsuse ootamatut otsust ehk teisipäeval edastasid Tallinna Linnamuuseumi töötajad omalt poolt kirja Tallinna linnapeale Mihhail Kõlvartile seoses koostöö puudumisega Tallinna Kultuuriametiga. Kirjale on alla kirjutanud 53 Linnamuuseumi töötajat, mis on rohkem kui pool kollektiivist.

Pöördumine jõudis ka Delfi käsutusse ja seal tuuakse välja, et alates uue direktori ametisse nimetamisest (2017. aasta 1. detsember) on Kultuuriameti juhi sekkumine muuseumi igapäevasesse toimimisse viinud neid olukorda, kus edasi tegutsemine on võimatu. "Tallinna Linnamuuseum koosneb seitsmest filiaalist, kus kokku töötab ligi 100 inimest. Kultuuriameti juhi kiuslik käitumine tekitab muuseumi igapäevases töökorralduses suuri probleeme."

Tuuakse mitmed näited. "Kultuuriameti juhi käitumist iseloomustavad tahtlik eksitamine töökohustuste andmisel, näiteks ebaselged juhised, tööks vajaliku informatsiooni kinnipidamine, info varjamine, pidev ebakonstruktiivne kriitika, millega kaasneb põhjusetu ja sobimatu järelvalve," kirjeldatakse toimuvat.

Töötajate väitel kinnitati eelmisel aastal näiteks Kiek in de Köki uus struktuur 1. jaanuari asemel 1. aprillil, mis tõi kaasa uute töötajate värbamise ja õpetamise ebasobival ajal ehk tipphooajal, mil tööd kõige rohkem. Juba teist aastat olla aga hinnakirja kehtestamisel rikutud hea tava ja mõistlikkuse printsiipi, mistap on rikutud maine pikaaegsete koostööpartnerite hulgas ning selle tõttu lõppenud mitmed edukad koostööprojektid.

Nende hinnangul viidavat läbi erinevat laadi kontrolle, mida pole selgelt põhjendatud. Lisaks on hakatud ette kirjutama muuseumitöötajate suhtumist teistesse kultuuriasutustesse - näiteks teatas Kultuuriameti jurist, et Fotomuuseumi töötajad poleks tohtinud toetada EKKMi jätkamist senises hoones. "Tallinna Kultuuriameti juht demonstreerib oma ebasoosingut ka väga avalikult. Näiteks pole ükski meie töötaja saanud kutset hiljuti aset leidnud Kultuuriameti hallatavate asutuste tänuüritusele. Samuti väldib Kultuuriameti juhataja muuseumi direktori ja Linnamuuseumi juhtkonnaga suhtlemist." Pöördumises lisatakse, et ka valdkonna abilinnapea ehk Vadim Belobrovtsev pole nendega kohtumiseks aega leidnud.

Täna kella 14 seisuga polnud pöördumisele veel ametliku vastukaja linnapea poolt tulnud. Alates 2011. aasta suvest Kultuuriametit juhtiv Aini Härm sõnas Delfile, et tema pole antud pöördumist näinud ega ole selle sisuga seetõttu kursis. Ta märkis, et Triin Siineri ametist vabastamist kommenteerib abilinnapea Vadim Belobrovtsev, mitte tema.

"Ilmselgelt on Linnamuuseumi rahva pöördumisest näha, et probleemid on arvatust veelgi tõsisemad," nendib Belobrovtsev.

Töötajad väitsid, et etteheited põhinevad valeväidetel. Millest te lähtusite nende etteheidete koostamisel - kellega sellest rääkisite, kas osa kriitikat on Kultuuriameti juhi öeldu põhjal?

Muuseumi direktori vabastamiseni viisid erinevad probleemid. Muuseumi eilne pressiteade puudutas muuseumile seatud ootuste tõlgendamist. Linnavalitsus ei saa aga linna hallatava asutuse puhul leppida probleeme riigihangete, finantsdistsipliini ning mitmete teiste regulatsioonide eiramisega. Ei ole vaja kaugelt otsida näiteid, miks peab maksumaksja raha eest töötava asutuse asjaajamine olema korrektne ja läbipaistev. Triin Siinerile tutvustati eile punkthaaval erinevaid rikkumisi, mis usalduse kaotuseni viisid. Kõigile muuseumi töötajatele saadetud kirjas ei pidanud ma õigeks kõiki neid probleeme detailselt käsitleda, piirdusin muuseumi arengut puudutavate arusaamade põhimõtteliste erinevuste ülevaatega.

Praeguses olukorras, mil Siineri kaitseks astuvad välja tema endised alluvad, kas kaalutakse seda, et otsus üle vaadata või on ikkagi kindel, et Siiner oma ametis jätkata ei saa?

Triin Siiner tegi oma tööd kindlasti nii hästi kui ta suutis ja on väga tore, et lähemad kolleegid seda hindavad. On täitsa sümpaatne, et osa töötajaid oma juhti kaitsta üritavad. Paraku ei ole ega saagi olla nad kursis kogu selle infoga, mis on minul linnavalitsuse liikmena. Usalduse kaotuse aluseks olid mitmed rikkumised, millest ei saanud ma seda valdkonda juhtiva abilinnapeana mööda vaadata.

Kuidas kommenteerite kriitikat Kultuuriameti juhi osas - kas tema sobivust ametisse arutatakse linnavalitsuse tasandil?

Linnavalitsus suhtub muuseumirahva pöördumisse tõsiselt ja järgmisel nädalal läheme koos linnapeaga muuseumi töötajaid kuulama ja olukorda arutama. Peame hoidma lahus kaks teemat: Linnamuuseumi ja Kultuuriameti suhted ja praeguseks juba endise direktori usalduse kaotuseni viinud etteheited. Arutame lähiajal läbi edasised sammud, et muuseum saaks tagasi töörahu ning pinged laheneksid.