Hooaja avamisele eelnevalt tuleb hoones kõrvaldada auditis välja toodud puudused ja tagada ohutus, mis on ka peagi sõlmitava ajutise üürilepingu tingimusteks. Nende tingimuste täitmine võimaldab hoone ja näitusehooaja avalikkusele avada ning tagab muuseumile täiendava kaheaastase üürilepingu, mille jooksul oleme kohustatud valmis saama hoone renoveerimisprojekti ja garanteerima sellele rahastuse, ütlevad EKKMi esindajad.

Praeguseks on muuseum asunud hoone seisukorda parandama ning edasisi eeltöid täpsustama ja kavandama. Selle taustal liigutakse edasi ka hoone renoveerimist puudutavate plaanidega ning ühtlasi valmistavad nad ette 2020. aasta esimesi näitusi. Kuigi EKKMi näitusemaja ametlik hooaja-algus on aprillis, algab tänavune näitusetegevus juba 7. veebruaril Brüsselis. Käesoleva aasta esimene näitus on Laura Tootsi kureeritud ning koostöös Beursschouwburgiga valminud Ingel Vaikla isikunäitus “Shapes and Distances”.

Muuseum tänab kõiki neile toetust avaldanud ning tuge pakkunud inimesi ja institutsioone ning ühtlasi ka Eesti Kultuuriministeeriumit, Tallinna linna ja SA Tallinna Kultuurikatelt konstruktiivse diskussiooni eest.