EI

Urmas Reinsalu, välisminister (Isamaa)

Presidendi viidatud paragrahvidele rajanev õiguslik mõttekäik pensionireformi vastustamisel ei ole kooskõlas põhiseadusega. Sisulist kriitikat ei kannata presidendi ükski argument. [---]

Vaadates kehvasid tootlusi ja alternatiivseid võimalusi inimestel oma raha kasutada, ei ole kuidagi võimalik sisulist pensionifondide nuumamise õigustamist põhjendada vajalikkusega. Eesti rahvas ei loonud seda riiki pensionifondide jaoks! Põhiseaduse paragrahv 14 osutab selgelt, et vabaduste kaitsmine on kõigi võimuharude ülesanne. Põhiseaduse paragrahv 32 sätestab omandi puutumatuse. Just seda olemasolevad normid selgelt rikuvad: meie maksuraha eest kogutakse raha, mille üle oleme vabad otsustama pärast surma ning peame oma vara eest maksma obrokit, et fondidel oleks õigus seda kasutada. Selline intensiivne omandiõiguse piirang on tuhandekordselt põhiseadusevastane!