Praeguse apteegivaidluse juured ulatuvad 2013. aastasse, kui riigikohus tunnistas juba kaheksa aastat kehtinud apteekide asutamispiirangud põhiseadusvastasteks. Piirangu üks algatajaid oli 2005. aastal praegune apteegireformi kaalukas pooldaja, keskerakondlane Marika Tuus-Laul. Tema ettepanekul tohtis linnas iga 3000 elaniku kohta olla ainult üks rohupood. Väiksemas asulas ei tohtinud avada uut apteeki olemasolevast apteegist kilomeetri raadiusse. Piirangute eesmärk oli tagada maapiirkondades apteekide parem kättesaadavus.