Eile, 21. veebruaril adresseeris sotsiaalministrile SAPTKi algatust toetava pöördumise Martin Helme, kes kirjas väljatoodu kohaselt valvab rahandusministrina "eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest ning p 9 kohaselt kontrollib minister asutuste eelarve täitmist, tehes vajadusel ettekirjutusi eelarvevahendite kasutamiseks". Mõningate Sotsiaalministeeriumi kampaaniate rahastamist peab ta Riigikontrolli märgukirjale tuginedes seadusevastaseks.

Hulgaliste paragrahvide saatel nõuab Helme järgnevat:

1) korrigeerida 2019. aasta eelarve täitmist vabastades hasartmängumaksust laekuva tulu arvelt eelarvet Riigikontrolli poolt viidatud mitte sihtotstarbeliselt eraldatud projektitoetuste ulatuses ning kajastada täitmine vastavalt riigieelarves selleks ette nähtud eelarves;

2) viia läbi teenistuslik järelevalve, et selgitada välja, mis asjaoludel ja kelle süül on eelarvedistsipliini rikkumine aset leidnud ning tagada, et rikkumine koheselt lõpetataks;

3) astuda samme ebaseaduslikult väljamakstud toetuste tagasinõudmiseks ning toetuste saajatega RES § 53 lg 7 kohaselt sõlmitud lepingute ülesütlemiseks või tühistamiseks;

4) peatada viivitamatult ebaõigete väljamaksete tegemine ning 2020. aasta eelarves vastavad toetused kohe õigesti kajastada.

Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega