Seetõttu leidub alati teadustöid, mis erinevad konsensusest. Samamoodi leidub alati eksperte, kes on erineval arvamusel, ka siis kui suurem osa neist mõtleb ühtmoodi. Ajakirjandus püüab tavaliselt anda teemadel, kus võivad olla vastandlikud arvamused, sõna mõlemale osalisele. Seetõttu saabki mitmel teemal teadlaste ja ekspertide marginaalne vähemus ebaproportsionaalselt palju meediakajastust.

Nii tekibki meedia vahendusel mulje, et teemal, kas inimtegevus põhjustab kliimamuutuseid või ei, eksisteerib tõsiseltvõetav teaduslik debatt.