Alustaks ehk sellest, et kõik religioonid on olnud võrdsuse poolt, kaasa arvatud see, mis on meile kõige lähem. Meenutame: „Sest ei tohi olla nii, et mis on teistele kergenduseks, ahistaks teid, vaid võrdsuse saamiseks olgu teie jõukus praegu nende puudusele toeks, et nende jõukus kunagi saaks toeks teie puudusele, nii et tekiks võrdsus.” (Kristluse ühe peamise looja Pauluse kiri korintlastele 8: 13-14.) Nii et kes on võrdsuse vastu, see on Jeesuse ja Pauluse vastu.