"Praegu valitsev olukord seab ohtu näituste valmimise esialgseks tähtajaks (23. mai) ning võib avaldada ka mõju näitusetööde kvaliteedile," sõnas Cicutto. XVII Veneetsia arhitektuuribiennaali näitused publikule avatuks 29. novembrini 2020. aastal, nagu esialgselt planeeritud oli.

"Eesti Arhitektuurikeskus vabandab kõigi ees, kellel olid juba tehtud reisiplaanid maikuuks seoses biennaali ja Eesti näituse avamisega," ütles Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja Raul Järg.

XVII Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti ekspositsioon „Väärikas kahanemine“ keskendub kahanevate linnade elukeskkonna kvaliteedi parandamisele. Autorite Jiri Tintera, Kalle Vellevoogi, Garri Raagmaa, Martin Pedaniku ja Paulina Pähni sõnul on rahvastiku kahanemise põhjused globaalsed, kuid tagajärjed lokaalsed. Üks viis, kuidas selle nähtusega võidelda, on keskenduda elukvaliteedi parandamisele ning kohatunnetuse ning -identiteedi tugevdamisele. Eesti ekspositsiooni sõnum on, et kvaliteetsel linnaruumil on selles võitluses väga oluline roll ning selle heaks saavad linnad ja arhitektid väga palju ära teha.

Ekspositsioonil kasutatakse näidetena 2018.–2019. aastal valminud linnaväljakuid ja -keskuseid Tõrvas, Põlvas, Valgas, Raplas, Võrus, Kuressaares, Elvas ja Rakveres. Ekspositsioon tutvustab linnaruumi arengusuundi kahanevates linnades kolmel ruumiskaalal: riik, linn ja linnasüda.

Eestit esindava ekspositsiooni „Väärikas kahanemine“ autorid kutsuvad jätkuvalt kõiki eestimaalasi üles saatma fotosid viimastel aastatel „Eesti Vabariik 100“ arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum“ raames valminud linnaväljakutest ja -keskustest Tõrvas, Põlvas, Valgas, Raplas, Võrus, Kuressaares, Elvas ja Rakveres.

“Kutsume üles pildistama nende linnade uuendatud keskusi. Tähtis on, et foto kannaks emotsiooni, sellel oleks näha inimesi nautimas ja kasutamas uut linnaruumi,“ ütles ekspositsiooni üks autoritest arhitekt Kalle Vellevoog.

Eelistatud on horisontaalsed fotod ning pilte saab pikendatud tähtajana veebilehele üles laadida kuni 31. maini avalikruum.ee/veneetsia2020, kust leiab ka täpsema tingimuste kirjelduse. Valikut fotodest kasutatakse Veneetsia XVII arhitektuuribiennaali Eesti ekspositsioonil „Väärikas kahanemine“ ning selle hilisemal ringsõidul mujal Euroopas ja Eestis.

Eesti on Veneetsia arhitektuuribiennaalil osalenud alates 2000. aastast, seni kokku üheksal korral. Eesti ekspositsiooni produtsent ja rahvusvahelise kuraatorivõistluse korraldaja on Eesti Arhitektuurikeskus, kaaskorraldaja on Eesti Arhitektide Liit ning koostööpartnerid on Kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital.