ETV ei kandnud 12.03 otseülekandes üle peaministri erakorralist avaldust Riigikogus.
Vaatamata Riigisekretär Taimar Peterkopi ettepanekule, et ETV võiks seda teha. On muidugi muljetavaldav, et ERR-lt peab seda küsima. Ja seda ajal kui elame eriolukorras.

Samal päeval saatis riigisekretär Taimar Peterkop kirja ERRi juhatuse esimehele Erik Roosele, et nõuda selgitust, miks peaministri poliitilist avaldust üle ei kantud. Vastust pole. Võib-olla ETV juht Marje Tõemäe polnud ülekande mittetegemisest informeeritud, sest samal ajal kui see pidi toimuma, oli ta hõivatud EFI-s, et taotleda raha oma dokumentaalfilmile.

ERR-l ja eriti ETV-l on kohustus hoida inimesi kursis kõigega, mis on seotud eriolukorraga. Kui info uueneb, siis tuleb seda pidevalt uuendada. Ja kindlasti vähemalt kahes keeles. Milleks muidu seda ETV+ vaja on? Kaks õhtust uudistesaadet ETV esimeses programmis praegu eriolukorras infovajaduse ülesannet ei täida.

Mul on kaks eakat sugulast, kelle peamine infoallikas on ETV. Nad vaatasid pühapäeval AK erisaadet kl 12, aga ei saanud täielikku hetkeinfot. Nad ei teadnud, kust osta desinfektsioonivahendeid, mis on haiguse sümptomid, mida teha kui kauplus tühi on. Info sai see, kes vaatas ära nii AK, Terviseameti pressikonverentsi (PM-st või Delfist), Postimehe peatoimetaja Raudsaare usutluse välisministriga (mis oli väga heal tasemel) ning luges läbi Delfi blogi.

On täiesti vastuvõtmatu kui AK diktor teatab külma häälega pärast minutilist otselülitust Terviseameti pressikonverentsile, et edasi vaadake internetist. Internet muuseas on tasuline ning ca 20% elanikkonnast seda ei kasuta või pole kättesaadav. ERR peab aga infot edastama tasuta ja kõigile.

ETV ei pea näitama korduskoerasaateid ega krimiseriaale kui rahvas vajab informatsiooni, käitumisjuhiseid ja õpetusi, kuidas ellu jääda. ETV-l on kohustus teha otsesaateid, kui vaja, siis mitu korda päevas, millest võtaks osa vähemalt valitsuse esindaja, linnapea või abilinnapea, tervisameti esindaja, meditsiiniprofessor jne. Inimesed peavad saama esitada küsimusi otsesaatesse ja internetti.

Peaministril (ja valitsusel) on õigus seaduse alusel nõuda ERR-st esinemisaega mistahes ajahetkel. ERR seaduse pr 5 lg 1 p 10. See on eriolukorras erakorraline ja vajalik igal ajal. Vajadusel ETV lihtsalt katkestab selleks oma programmi. Siin ei saa ega ole vaja viidata ERR sõltumatusele. Eriolukorda juhib peaminister ja kui siin teeb ERR talle takistusi infot edastada, siis võib olla tegemist seaduserikkumisega. Igatahes RHN peaks seda kindlasti käsitlema ja tegema seadusest tulenevad järeldused.

ERR kanalite rohkus ei ole aidanud ei eesti- ja venekeelsetel elanikel oma muredega toime tulla. Kui hiljuti kõlas erameediajuhtide üleskutse sotsiaalmeedia asemel rahastada rohkem Eesti ajakirjandust, siis ma kutsuksin üles poliitikuid Riigikogus ka uut sisu andma ERR rahastusskeemile ja mõtlema nii ERR kui RHN ülesannete ja vastutuse üle.