Iseenesest on rahvusvahelisest kohustusest taganemine rahvusvahelises õiguses omaksvõetud põhimõte. Siinkohal tõusetuvad siiski mõned küsimused. Läti näiteks ei ole taganenud kohustusest austada isikuvabadust, tagada õiglane õigusemõistmine ja vara kaitse. Miks otsustas Eesti taganeda ulatuslikumalt, ei ole selge.

Samas võimaldavad EIÕK mitmed sätted vastavaid õigusi piirata ilma formaalse taganemiseta, 

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid