Aktiivselt testivatel Islandil - Fääri saartel - Luksemburgis keskmiselt 3700 juhtu miljoni kohta.

Meil Eestis tänase - tegelikult eilse seisuga 724 juhtu miljoni kohta. Samas suurusjärgus ka kõigil veel nimetamata Põhjamaadel v.a Soome, kus näitaja 2x madalam.

Minu arust käime üsna ühte sammu Islandiga - nakkuse teed ja leviku algus sarnased, küll on meie süsteem vähemvõimekam ja seega võime eeldada, et meil on levimus täna vähemalt (ka Island pole kõiki testinud!) 5-10 korda kõrgem ametlikult tuvastatud haigusjuhtudest. See tähendab õnneks, et raskeid haigusjuhte võib olla senikardetust vähem.

4000-10 000 nakatunut

Samas tähendab see ka seda, et meil on täna nakatunud minimaalselt 4000 inimest, arvestades Saaremaad ja seni puudulikult testitud Ida-Virumaad, siis julgen ennemini pakkuda nakatunute arvu 10 000 inimese juurde.

Täiesti teadmata on kokkupuudet ja immuunkaitsega inimeste arv meie populatsioonis (aga see puudub ka teiste riikide kohta).

Seega peame ikkagi maksimaalselt panustama suure viirushulgaga kokkupuutumise vältimisele. Aitab sotsiaalne isolatsioon, vältida tihedat kontakti võõraste inimestega, vältida väikeseid ruume kus on palju inimesi, vältida halvasti ventileeritud avalikke ruume. Väga oluline on tööandjate tarkus. Kiidan paljusid neist, sest näen kui suurt vaeva nähakse oma firmades riskide maandamisega.

Riskigrupil läheb raskemaks

Vanemad ja krooniliselt haiged inimesed võiksid olla jätkuvalt täielikus isolatsioonis. Tegelikult nende riskid ajas kogu aeg kasvavad, sest nakatunuid on ju üha rohkem.

Tervetele inimestel soovitatud 2 m on hea piir nii kaua, kui kontaktil puuduvad haigusnähud. Samas soovitan ennast mitte koduseinte vahele lukustada.

Subjektiivselt (NB! See ei ole tõenduspõhine väide!) pean positiivseks madaladoosilist kontakti viirusega, mis käivitaks kaitsva immuunreaktsiooni. Õnneks saan öelda, et ma pole arstidest enam päris üksi sellel seisukohal. Vahendan hea kolleegi, Rootsis kopsuarstina töötanud Enn Nõu sõnu: „koroona osas on praegu ainult üks valik: nakatuda, ellu jääda ja saavutada immuunsus".

Aga nakatugem siis turvaliselt!

Riigi peamine mure peaks olema hoolekandeasutustes (ka haiglate) töötavate inimeste regulaarne masstestimine. Sama peaks tegema ka kõigi poodides/apteekides klienditeenindusega tegelevate töötajatega. Muus osas on mõistlik jätkata haigustunnustega inimeste testimisega.

Olgem hoitud!

Avaldatud autori loal tema sotsiaalmeedia postitusest.