Žürii esimehe, Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul paistis „Muusa“ silma nii linnaruumiliste kvaliteetide kui klassikalise lähenemise poolest. „Teose kunstiline kujutusviis on mitmetahuline: Otsa portreed on kombineeritud dünaamiliste abstraktsete vormidega. Linnaruumiliselt tekib Estonia teatri- ja kontserdimaja ette terrassilaadne „omaruum“: viibimis – ja peatumiskoht, mis ei vähenda rahvusooperi hoone mõjusust, vaid pigem toob seda esile,“ selgitas žürii otsust Belobrovtsev.

Mälestusmärgi nõudlik asukoht, mida defineerib Estonia teatri- ja kontserdimaja juugendklassitsistlik arhitektuur ühelt poolt ning tihe ja aktiivne tänavaruum teiselt poolt, osutus võistlejatele tõeliseks väljakutseks, muutes nii arhitektuurselt kui skulpturaalselt sobiva lahenduse leidmise äärmiselt keeruliseks ülesandeks. Seetõttu otsustas võistluse žürii, et hindamisele esitatud 11 töö hulgas ei leidu teise ega kolmanda preemia väärilist kavandit.

Ostupreemiaga (1000 eurot) vääriliseks tunnistati võistlustööd „Bariton“; mille autorid on skulptor Vergo Vernik ja arhitektid Toivo Tammik ja Andres Mägi (OÜ AB Ansambel) ja „Paralleelmaailmad“, mille autorid on Hillar Viks, skulptor Seaküla Simson ja arhitektid Reet Valk ja Urve Konts (OÜ R. Valk Arhitektuuribüroo). Žürii otsused olid üksmeelsed.

Georg Ots oli läbi aegade armastatumaid ja hinnatumaid lauljaid Eestis – artist, kelle looming pole kaotanud oma mõju ka tänasel päeval. „On oluline, et töö ideekavandiga jätkuks, et töö teostamise etapis tabaksid töö autorid suurema sarnasuse Otsa kui isikuga, kaaluda võiks ka kunstilisi võimalusi skulptuur rohkem tänasesse päeva tuua,“ avas Belobrovtsev žürii soovitusi mälestusmärgi elluviimiseks.

Žürii töös abilinnapeale kõrval osalesid Rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäe, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juht Ignar Fjuk, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juht Ain Valdmann, arhitekt Mihkel Tüür, skulptorid Kirke Kangro ja Edith Karlson ning Estonia Seltsi juhataja Mart Mikk.

Tulenevalt riigis kehtestatud eriolukorrast avalikku üritust võitjate autasustamiseks ei korraldata. Virtuaalse näitusega võistlustöödest on võimalik tutvuda veebigaleriis.

Võidukavandi teostamiseks sõlmib Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet võidutöö autoritega vastava töövõtulepingu.