Sihtkapitalide ja maakondlike ekspertgruppide liikmed juhindusid eristipendiumide algatamise otsuste tegemisel sellest, kas abivajajal on olnud võimalik saada toetust teistest riigi abimeetmetest ja kas ta kvalifitseeruks ministeeriumi, loomeliitude, keskseltside või spordiorganisatsioonide kaudu antavale abile.

Oli sihtkapitale, kes algatasid eelistatult ja suuremaid eristipendiume neile sihtgruppidele, kes on ministeeriumi meetmetest välistatud (nt loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel välistatakse tudengid, pensionärid, lepinguga tööajad jt).

Eristipendiumide näol oli tegemist ühekordse lisaabiga, et kultuuri- ja spordiinimestel oleks võimalus säilitada erialane tegevus ka kriisi ajal. Eelkõige ootab aga Kultuurkapital toetusi taotlema oma tavavoorudesse 20. mail, 21. augustil ja 20. novembril.