Kuid isegi see 30% tundub ülitugeva tulemusena, kui vaadata seda, mil määral tallinlased on rahul teedega. Suurte sõiduteedega on väga rahul aimult 19%, kvartalisiseste teedega 11% vastanuid. Erivajadustega inimeste liikumisvõimalustega on rahul 6%.

Kui mina oleksin linnapea ja selline uuring jõuaks minu lauale, siis laseksin ma lahti vastava valdkonna abilinnapea, kes on laisk, ebapädev ja saamatu.

Mis on nende arvude taga? Kuidas ei suuda Eesti suurim ja rikkaim omavalitsus rahuldaval tasemel täita üht oma põhiülesannet: tagada inimestele võimalus mugavalt ja ohutult liikuda?