Möödunud nädalal avalikustatud auditi eesmärk oli hinnata Eesti psühhiaatriahaiglate akuutosakondade tahtest olenematu ravi (TOR) kvaliteeti. Auditist selgub, et Eesti haiglate TOR-i kvaliteet kõigub ning ühe haigla ravitaktika on „konservatiivne” ja standardist erinev. Mõnel juhul oli patsient TOR-il seadusvastaselt ainult ühe psühhiaatri otsusega.

Esile on toodud markantsemaid näiteid: patsient suri ravimite kõrvaltoimete tõttu, vabatahtlikul ravil olnule tehti sundravi, dementsetele ja alkoholijoobes isikutele anti põhjendamatult psühhiaatriaravi. Haiguslugudes on suured puudujäägid dokumenteerimises, iseäranis psühhoaktiivsete ainete kasutamise, kõrvaltoimete hindamise ja arstliku elustiilinõustamise puhul, kus selgitatakse, kuidas haigusega paremini toime tulla.