Pärast rahandusministeeriumi andmete täiendamist nimetamiskomitee ja riigimetsamajandamiskeskuse ning ERR-i nõukogude liikmetega selgub, et praeguse valitsuse ajal on asutuste järelevalvajaid kokku liigutatud 111 korda. Nelikümmend kaks vahetust on olnud poliitilised ning neist omakorda kaks kolmandikku (28) on riigiasutust parteistanud – vahetanud spetsialisti erakonnale kasuliku inimese vastu.

Koalitsiooni on oma mõjuvõimu kontsentreerinud suuri summasid jagavate organisatsioonide juurde nagu ettevõtluse arendamise sihtasutus (EAS), maaelu edendamise sihtasutus (MES), kodanikuühiskonna sihtkapital (KÜSK), KredEx jne.

Nii mõnigi organisatsioon oli enne tasakaalus – poliitikuid ja mittepoliitikuid oli nende nõukogudes võrdselt. Üldiselt oli suurem kaal poliitikavälistel inimestel. Enam mitte.