Avalike supluskohtade eest vastutavad nii kohalikud omavalitsused, eraisikud kui ka terviseamet. Just viimati mainitu teatas äsja, et vastupidiselt varasematele rannahooaegadele ei nõuta sel suvel avalikes supluskohtades riietuskabiinide, tualettruumide ega prügiurnide olemasolu.
Millega terviseamet muudatust põhjendab? Tuleb välja, et ameti jaoks on prügikastide ja WC-de likvideerimine seotud vee kvaliteedi parandamisega.