Eelnõu „hinnaks" on märgitud 40 miljonit eurot. Valitsuse seisukoht on, et rahastamist ei peaks vaatama eraldiseisvana niigi pooleli olevast alusharidust reguleeriva õiguse kaasajastamise protsessist ja otsustas eelnõud mitte toetada.