Juuni alguses kinnitas valitsus Euroopa roheleppe seisukohad, mille järgi arvestatakse keskkonna- ja kliimateemadega kõigis valdkondades üha rohkem.

Eestis on keskkonnapoliitikat pikalt peetud majandustegevuse piirajaks. Praegugi on aeg-ajalt kombeks suhtuda keskkonnavaldkonna uutesse algatustesse ettevaatusega.

Kuidas tuleb appi vesinik?