Kaitseliitu halvustades ei muutu ilmselgelt puudulik seaduseelnõu paremaks.Kaitseliidu koostöö politsei- ja piirivalveametiga algas juba varastel 90-ndatel. Alates 2007. aastast on koostöö muutunud selgemaks ja määratletumaks. Nüüd aga viitab siseminister oma sõnavõtuga, et 13 aastat kaitseliidu koostööd politsei ja piirivalveametiga on olnud tühi töö.