- Ka Eesti õpilaste seas on noori, kes on hiljem otsustanud oma karjääri ja eraelu välismaale viia, kas ajutiselt või püsivalt, ning keegi ei eelda, et neisse seal vaenulikult suhtutakse, vaid oleme oma välismaal läbi löönud eestimaalaste üle uhked. Miks ei peaks see olema samamoodi ka vastupidises olukorras?
Kui poliitikutele teeb muret suurriikidele sarnaselt võõrkogukondade tekkimine, siis mil määral on siin süüdi just õpiränne?