Mõlemad postitused annavad mõista, justkui oleksid Balti riigid liitunud Nõukogude Liiduga vabatahtlikult. Venemaa diplomaatide arvates olid 80 aastat tagasi korraldatud riigivolikogu valimised „Eesti juhtkonna samm legitiimseks Nõukogude Liidu koosseisu astumiseks”.

Kuna viimaste aastakümnete jooksul avaldatud arhiividokumendid ja sel teemal ilmunud ajaloouurimused on näidanud, et NSV Liit lavastas 1940. aasta suve sündmused ja need ei peegeldanud Eesti rahva tahet, äratab Venemaa saatkonna postitus üksnes hämmastust. Teisest küljest: kui asetada see postitus Vladimir Putini hiljutise „ajalooartikli” ja Venemaa üldise riikliku ideoloogia konteksti, siis tundub see üsna loogiline.

Mida võib sellest järeldada? Kas Vene riik püüab näidata, et ta võib seda korrata ja Balti riigid uuesti „emakese Venemaaga” liita?