Ideoloogiast ei leia keegi lepitust. Miks siis püstitada sellele sambaid nagu püstitatakse ideoloogiatele?