Samas peaks olema arusaadav, et niisugune, pealegi pikalt ette reklaamitud artikkel pandi kirja ikkagi n-ö suure auditooriumi tarvis, kelledest esirinnas suurriikide valitsused ja otsesõnu Teise maailmasõja võitjad ehk ÜRO julgeolekunõukogu alalised liikmed.

Mida Putin oma selgelt sihitult sõnumiga tegelikult taotles?