Samuti Soomes suursaadikuna Eestit esindanud Lennart Meri sõnastas iseseisvuse taastanud Eesti välispoliitilise deviisina “ei iial enam üksi” ning see sõnum ei ole oma aktuaalsust kaotanud ka aastakümneid hiljem.

Piiride sulgemine naabritega konsulteerimata, Eestit ja Soomet ühendava tunneli planeeringu ühepoolselt lõpetamine ning pidevad segadused Rail Balticuga on kõik näited soovimatusest või oskamatusest oma lähimate naabritega arvestada.

Ka kõige lähedasemate sõprade sõprust ei tohi kunagi võtta iseenesestmõistetavana, sõpru tuleb osata hoida.