Haavatud looma metsa piinlema jätta ei tohi, see on välistatud. Teiseks võib haavatud karu olla metsas liikuvatele inimestele ohtlik ja praegusel marja-ja seeneajal leidub metsas kõndijaid küll.

Nii mindi karu otsima. Üks jahiseltsi liige leidis vereraja ja liikus mööda seda edasi. Karu aga juba ootas teda.