Tasuta kohv ei ole enam piisav

Töötajate pühendumus mõjutab oluliselt ettevõtte toimimist ja kasumlikkust. Töötajate motivatsiooni hoidmine on oluline ning tähendab tööandja jaoks ka uue motivatsioonipaketi sisu ja lahenduste otsimist. Tasuta kohv kontoris on küll tore, kuid mitte piisav. Koroonaviiruse taustal on üha aktuaalsemaks saanud kõik tervist puudutavad teemad. Nii on ka tööandja motivatsioonipakettide puhul rohkem esile tõusnud töötajate tervis ja heaolu ning seeläbi ka tööandja pakutav ravikindlustus.

Alates 2018. aastast kehtib maksusoodustus töötajate tervise edendamiseks, mis võimaldab tööandjal hüvitada tervise- ja spordikulusid kuni 100 € ulatuses iga töötaja kohta kvartalis. Töötaja palgafondi suurendamine 400 € võrra aastas tähendaks töötajale netosissetuleku tõusu vähem kui 20 € kuus. Teisalt on töötajal võimalik ravikindlustuse lepingu abil saada hüvitist sadades või tuhandetes eurodes ja seda just kriitilistel eluhetkedel.

Tasuta kohv ei ole enam piisav

Lisaks atraktiivsele motivatsioonipaketi pakkumisele, saab tööandja ravikindlustust pakkudes ka ise kasu. Tänu töötaja kiiremale arstile pääsemisele ja lühemale eemaloleku ajale on tööandja kulud väiksemad.

Iga ettevõtte vajadusi, soove ja eelarvet silmas pidades saab luua nö rätseplahenduse. Töötajale saab pakkuda baaskaitseid pere- ja eriarstiabi kulude hüvitamise näol, kuid lisaks saab valida haigla-, taastus- ja hambaravi, prillide ja läätsede soetamise, retseptiravimite, tervisekontrollide (sh tööandja kohustuslik tervisekontroll), psühholoogilise ja psühhiaatrilise ravi, vaktsineerimise ja profülaktiliste uuringute kulude hüvitamise.

Kuidas alustada?

Oleme soovitanud alustada baaskindlustuskaitsete ja väiksemate maksetega ning võtta esimest kindlustusaastat kui testperioodi, mille möödudes on võimalik järeldusi teha, tuginedes töötajate tagasisidele ja selle põhjal paketti korrigeerida. Näiteks selgus mullu IIZI puhul, et motivatsioonipaketis pakutavat sporditeenust kasutasid aktiivselt vaid pooled ettevõtte töötajatest. Ettevõtte andis võimaluse valida juba kasutuses olnud teenuse või tööandja ravikindlustuse vahel ning 34% töötajatest eelistas viimast. Tänaseks on kindlustatute osakaal juba 48%. Ravikindlustus on saanud töötajatelt vaid positiivset tagasisidet ning juba valitud ravikindlustusest ei ole loobutud.