Avame nüüd tänavu kevadel avaldatud laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise hoiakute ja kogemuste uuringu, mille justiitsministeeriumi tellimusel tegi Eesti Uuringukeskus, küsitledes 558 noort vanuses 16-26-aastat.