Peale selle, et need nähtused on olnud viimastel kuudel Eestis ja maailmas päevakorras, on neil veel üks märgiline ühisosa. Kõiki esiletoodud nähtuseid saab iseloomustada võõravihkamisena, mis näitlikustab hästi selle skaala eri äärmuseid.

Rahu, mu eesmärk ei ole lihtsustada vihkamise mõistet ega provotseerida lugejat meelevaldsete järeldustega. Vastupidi, soovin juhtida tähelepanu võõravihale ja tuua esile selle laiemaid tahke kui pelgalt vihakuriteod.
Kus siis võõraviha kontrolli alt väljub?