Praegu on töötavaid tudengeid kuskil 80% kogu üliõpilaskonnast (Eurostudent VII: Eesti lühiülevaade). Vajaduspõhisele õppetoetusele kvalifitseerub aga ainult 20% tudengkonnast, mistõttu on käärid selged tekkima üliõpilaste toimetuleku ning sissetulekute osas. 

Meie meelest ei ole karuteenet teinud tasuta eestikeelne kõrgharidus, vaid sotsiaalse tugisüsteemi korrapäratus, sest elamine ei ole tasuta. Kõrgharidusreformiga loodi meetmed, mille ressursid on olnud sisuliselt aastaid külmutatud. Elamiskulud, toidu- ja õppematerjalide kulud aga suurenevad iga aastaga ning seega ka vajadus sissetulekute kasvu järele.