Hästi restaureeritud mälestis: Padise kloostri varemete konserveerimine
Hästi restaureeritud kunstimälestis: Nõva kiriku pabervitraažide restaureerimine
Hästi taastatud hoone muinsuskaitsealal või kaitsevööndis: Vabaduse 12, Võru koolimaja taastamine
Uusehitis ajaloolises keskkonnas: Rakvere Pika tänava uuendamine
Aasta leid kategoorias anti välja kaks preemiat:
Aasta avastus: Ajaloolis-kunstiline fotokogu trükisena "Kaagjärve Veenus"
Aasta arheoloogiline leid: Vasest talb
Aasta tegu: Kuperjanovi 12, Valga restaureerimine üürimajaks

Pärandi tutvustaja: MTÜ Võivere tuuleveski
Pärandi hoidja: MTÜ Leesi Tarwitajate Ühisus
Parim uurija: Christian Ackermanni projekti uurimismeeskond
Parim restauraator: Rändmeister OÜ meeskond
Hea koostööpartner: Maksu- ja Tolliamet
Elutööpreemia: Kaur Alttoa
Noore muinsuskaitsja preemia: Ragnar Nurk

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie tõi oma aastapreemiate jagamisel peetud kõnes välja, et kevadine eriolukord pani kultuuripärandile positiivses mõttes suure surve ja ootused: „Inimeste huvi kultuuripärandi vastu oli sellel suvel enneolematult suur – pargid, lossid, varemed, väikemuuseumid ja mõisad nautisid külastajate tähelepanu.“ Tänavused preemiasaajad annavad tema sõnul tunnistust, et meie kultuuripärand on suureks huviks valmis. Eesti on saanud rikkamaks suure hulga silmapaistvalt restaureeritud hoonete, kunstimälestiste ning avaliku ruumi võrra, mida aitavad hoida oma ala tõelised professionaalid ning mitmekesisest elukeskkonnast hoolivad inimesed.

Muinsuskaitseameti aastapreemiatele kandideeris tänavu kümnes kategoorias 45 silmapaistvat restaureerimistööd, uusehitist ajaloolises keskkonnas, inimest, avastust ja tegu. Täna õhtul algaval tänuüritusel annab Muinsuskaitseamet tunnustusena üle ka Agne Trummali nimelise noore muinsuskaitsja preemia, elutööpreemia ja preemia heale koostööpartnerile.

Žürii valis aastapreemiate saajad kümnes kategoorias: hästi restaureeritud ehitis, hästi taastatud hoone muinsuskaitsealal või kaitsevööndis, uusehitis ajaloolises keskkonnas, aasta leid, aasta tegu, pärandi tutvustaja, pärandihoidja, parim uurija ja parim restauraator. Kandidaatide esitamine toimus sel aastal avaliku ideekorje põhjal, mille kaudu laekus kokku 86 ettepanekut.

Lisaks annab Muinsuskaitseamet üritusel välja veel kolm preemiat. Agne Trummali nimelise noore muinsuskaitsja preemiaga tunnustatakse noort riigi- või kohaliku omavalitsuse muinsuskaitseametnikku, kes on aidanud oluliselt kaasa muinsuskaitsevaldkonna arengule ning innustanud kolleege ja kodanikke. Elutööpreemiaga tunnustatakse pikaaegse silmapaistva tegevuse eest valdkonnas, samuti premeeritakse pikaaegset head koostööpartnerit.

Info kõigi nominentide kohta leiab Muinsuskaitseameti kodulehelt ja Facebooki lehelt, viimasel on nominendid toodud koos foto ja lühikese tutvustusega.