Statistika näitab, et aasta-aastalt on vaimse tervise probleeme natuke rohkem. Ka sotsiaalministeerium tunnistab, et valdkond on alarahastatud ja vajab rohkem tähelepanu. Seda enam, et koroona tõttu ennustatakse nii selleks kui ka järgmiseks aastaks vaimse tervise probleemide tõsist kasvu.

Psühholoogide sõnutsi on vaimse tervise kriisist kõige raskemini pihta saanud just noored. Ent neid ümbritsev turvavõrk kiratseb. Psühholoog on olemas alla pooltes Eesti koolides. Ent kui seal ei saada murele jaole, siis võivad probleemid kasvada nii suureks, et vajavad juba kliinilist sekkumist. Maikalu selgitab: „Laste tervisele ja nende ellujäämiseks on koolipsühholoogi teenus hädavajalik. Kui palju on ärevushäirega lapsi, kui palju on depressiooniga lapsi! Palju on enesetappe.”