ERRi ülesanne on jäädvustada meie kultuurisaavutusi neid salvestades, säilitades, restaureerides ja digiteerides. ERR tagab Eestis sõltumatu ja usaldusväärse info kättesaadavuse. Rahvusringhääling ei ole riigitelevisioon, mis alluks kultuuriministri käsule ja keelule. ERRi sisu tasakaalustatuse jälgimine on selle nõukogu pädevuses.


Mida arvab kultuuriminister ERRi nõukogu tööst ja kas on oht, et uue rahvusringhäälingu hoone rahastamine tõesti katkestatakse?

Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega