Valitsusele allub terve hulk ametlikult neutraalseid organisatsioone. Neist tuntumad on Eestis järgmised. Veebileht Baltnews, mida juhib Andrei Starikov ja millele Mart Helme annab aeg-ajalt eksklusiivintervjuusid. Nn meediaklubi Impressum, mida juhib Komsomolskaja Pravda vaatleja Galina Sapožnikova. On muidki organisatsioone nagu Venemaa Balti uuringute keskus, isikuvastaste kuritegude teabegrupp, fond Ajalooline Mälu, millega seotud ajaloolane Aleksandr Djukov on mh kirjutanud raamatu, milles ta õigustab eestlaste Siberisse küüditamist.

Puhas KGB kool

Erinevalt Eestist kujutatakse USA-s ette, millist ohtu Vene mõjuagendid endast kujutavad. Sellest annab tunnistust näiteks katse diskrediteerida Bidenit. Selleks kasutatakse ülemraada saadikut, NSV Liidu kõrgema KGB kooli vilistlast Andrei Derkatši, kes on esitanud „tõendeid”, mis justkui tõendaksid Bidenite perekonna korrumpeeritust. Ilmselt just neid „tõendeid” pidasid silmas ka EKRE juhid Mart ja Martin Helme, rääkides Bidenite korrumpeeritusest.