Rahva demonstratsioonides on suur roll olnud naistel, kellele võimud pole halastanud. Neid on tihti koheldud sama jõhkralt nagu mehi, kes julgevad tänavatel oma meelsust avaldada.

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) pakkus arengukoostöö ümarlauale välja, et nad võiksid koostada taastumisprogrammi just Valgevene võimude repressioone tunda saanud naistele.