VRKAV juhtkonna kontrolli all on palju formaalselt iseseisvaid organisatsioone, sh Aleksandr Djukovi juhitud Ajaloolise Mälu Fondi (AMF). Eesti Ekspressi artiklis tuuakse väljavõtted Djukovi raportist AMF-i tegevuse arendamise kohta Eesti kui väikese natsiriigi kuvandi tugevdamisel. Seejuures märgitakse, et Djukovi fond on loonud koostöövõrgustiku 124 välismaa ajaloolase, poliitiku ja ajakirjanikuga .

„Kaasaegne etnokraatia”

Avalike allikate põhjal võib öelda, et selliseid inimesi on Eestiski.