Konkreetse kaasuse valguses võib välja tuua veel ka selle paradoksi, kuidas parimast soovist kantud seadusemuudatus võib praktikas ka vastupidist mõju avalduda.